BIURO rozpoczyna współpracę od uzgodnienia
oczekiwań i spodziewanych rezultatów. Zakres prac
jest zawsze dostosowany do potrzeb Klienta.
Po podpisaniu umowy z biurem klienci ograniczają
swoje czynności księgowe do rzetelnego dokumentowania
operacji gospodarczych, tzn. wystawiania dowodów sprzedaży
(faktury, rachunki) oraz przyjmowania dokumentów zakupu.
Dokumenty te wystarczy zebrać razem i dostarczyć
do biura w uzgodnionych terminach czasowych,
Biuro sporządza odpowiednie rejestry podatkowe
(Księga Przychodów i Rozchodów, rejestr sprzedaży VAT,
rejestr zakupów VAT, ewidencja środków trwałych, ewidencja
wyposażenia), na ich podstawie właściwe deklaracje,
które dostarcza do urzędów skarbowych.